Galerija Alvona
PETAR DOLIĆ, Rajski vrt

O nama

Galerija Alvona, smještena u crkvi Gospe Karmelske u starogradskoj jezgri Labina, otvorena je 16. srpnja 1993. godine nakon obimne rekonstrukcije i restauracije objekta s izložbenim prostorom veličine 5 x 6 metara i 5 m visine, s galerijskom rasvjetom.
U proteklim godinama djelovanja na preko 100 izložbi izlagalo je 120 umjetnika; tako je nastala i suradnja s talijanskim i austrijskim umjetnicima, likovnim kritičarima i drugim galerijama.
Razvijen je također program „Artist in Residence“ kojim se jednom godišnje gostujućem umjetniku osigurava smještaj, radni atelje i organizira izložba.
Profil galerije nije strogo određen - zastupljeni su likovni izričaji različitih poetika i pristupa.

 

 

U galeriji su izlagali i:

Antun Motika, Željko Hegedušić, Ivan Kožarić, Vasko Lipovac, Edo Murtić, Quintino Bassani, Karlo Paliska, Josip Diminić, Renato Percan, Jasna Maretić, Duje Jurić, Vatroslav Kuliš, Maja S.Franković, Joško Eterović, Zlatan Vrkljan, Marina Banić, Bruno Paladin, Fulvio Juričić, Bojan Šumonja, Eros Čakić, Goran Štimac, Eduard Strenja, Dalibor Laginja, Heda Goertner, Đanino Božić, Branko Lenića, Ljubo Dekarina, Slavko Grčko, Denis Licul, Alem Korkut, Danko Friščić, Teofil Dabo, Dražen Filipović, Ivan Cico Paulin, Ksenija Mogin, Vinko Šaina, Ivan Briski, Robert Pauletta, Ivona Verbanac, Tea Bičić, Đani Celija, Aleksandra Rotar, Tereza Pavlović, Gordana Majnarić, Sanja Bahrach, Mario Krištofić, Peruško Bogdanić, Miljenko Bengez, Vera Kos Paliska, Saša Matjašič, Eugen Kokot, Tamara O'Byrne, Sandra Nejašmić, Bane Milenković, Lidija Šeler, Petar Dolić, Luka Maroti, Zvonimir Kamenar Funči, Jeni Noltcheva i Vedran Šilipetar, Alfons Pressnitz, Isabella Mauro, Predrag Pavić, Giulio Cardona, Matko Kezele.

 

 

Izdavački projekti:
Grafička mapa Nova Ars Histriae – Signum Temporis I i II
Likovna monografija Karlo Paliska (2000. g)
Likovna monografija Quintino Bassani (2003.g.)

 

 

Stručni suradnici galerije:
Berislav Valušek, Gorka Ostojić Cvajner, [ Darko Glavan ], Mladen Lučić, Ervin Dubrović, Maja Briski, Leonida Kovač, Boris Toman.

 

 

Ovime izražavamo iskrenu zahvalu svim suradnicima koji su svojim radom, savjetom ili potporom utkali dio sebe u Galeriju Alvona.

 

 

Izložbeni i izdavački programi Galerije realizirani su uz proračunsku potporu Ministarstva kulture, Županije istarske i Grada Labina.

 
Galerija Alvona
 
Otvaranje izložbe u galeriji Alvona
 
Vinko Šaina